Krypta vojakov z I. svetovej vojny v Osadnom

Vitajte na stránke unikátnej pamiatky - krypty 1025 vojakov z Prvej svetovej vojny pod pravoslávnym chrámom v Osadnom - jedinej svojho druhu na Slovensku.


„ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ 1025 VOJÍNU PADLÝCH VE SVĚTOVÉ VALCE 1914 – 1915. ZNÁMYCH PODLE JMEN 23. NEZNÁMYCH 1002.
ČEST BUDIŽ JEJICH PAMÁTCE!“


Tabuľa v češtine a ruštine
z roku 1934 umiestnená pri krypte

Úvod / Archív článkov /


Po vyše 90. rokoch sa v krypte padlých vojakov spievalo ruskými nápevmi


(03.11.2002) Dňa 3.11. 2002 obec navštívili štyria študenti Pravoslávnej bohosloveckej fakulty PU z Prešova, ktorí spievali v Osadnom liturgiu ruskými nápevmi. Dirigentom kvarteta bol Dimitrij Dranicyn, bývalý študent Moskovskej duchovnej seminárie v Trojice Sergejevskej lávre v Rusku a zároveň žiak slávneho ruského dirigenta archimandritu Matfeja. Pod jeho profesionálnym vedením toto kvarteto u nás spievalo utreňu a liturgiu, ktorá sa v ruských nápevoch veriacim nesmierne páčila. Ešte v predvečer nedele naši hostia so viečkami v rukách spievali aj panychidu v krypte padlých vojakov pod chrámom, z čoho si všetci prítoní odniesli hlboký duchovný zážitok. Veď pri pomyslení nato, že takmer po 90 rokoch od smrti týchto vojakov im niekto prišiel zaspievať panychidu v ich rodných nápevoch, každému sa tisli slzy do očí.

Pravoslávna cirkevná obec Osadné
www.pcoosadne.orthodox.sk

Dokumentárny film o Osadnom
Dokumentárny film o Osadnom