Krypta vojakov z I. svetovej vojny v Osadnom

Vitajte na stránke unikátnej pamiatky - krypty 1025 vojakov z Prvej svetovej vojny pod pravoslávnym chrámom v Osadnom - jedinej svojho druhu na Slovensku.


„ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ 1025 VOJÍNU PADLÝCH VE SVĚTOVÉ VALCE 1914 – 1915. ZNÁMYCH PODLE JMEN 23. NEZNÁMYCH 1002.
ČEST BUDIŽ JEJICH PAMÁTCE!“


Tabuľa v češtine a ruštine
z roku 1934 umiestnená pri krypte

Úvod / Archív článkov /


Návšteva zástupcu Veľvyslanectva Ruskej federácie


Dňa 24.1. 2003 navštívil kryptu vojakov pod pravoslávnym chrámom v Osadnom prvý tajomník Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR z Bratislavy Oleg Semenom, ktorý tak reagoval na list správcu Pravoslávnej cirkevnej obce Osadné Petra Soroka. Účelom návštevy bolo oboznámenie sa so stavom tejto unikátnej pamiatky, kde sú pochovaní ruskí vojaci.

Starým slovanským zvykom privítal hosťa miestny duchovný správca s kurátorským zborom a spoločne sa všetci presunuli do miestnosti pod oltárnou časťou chrámu. Oleg Semenov sa presvedčil o havarijnom stave pamiatky, ktorý si vyžaduje urýchlenú rekonštrukciu, nakoľko vlhkosťou zničené múry a strop môžu spôsobiť ujmu na zdraví návštevníkom. Prvý tajomník veľvyslanectva zároveň skonštatoval veľmi zlý vstup do krypty, ktorý pozostáva z niekoľkých vysokých a strmých schodov.

Pracovné stretnutie pokračovalo obedom na farskom úrade, kde boli dohodnuté najbližšie nevyhnuté kroky a následná kompletná rekonštrukcia krypty, ktorú bude v priebehu niekoľkoročných etáp financovať Ruské veľvyslanectvo. Duchovný správca bol požiadaný o objednanie vypracovania projektovej dokumentácie a jej následné doručenie na veľvyslanectvo do Bratislavy.


Návšteva zástupcu Veľvyslanectva Ruskej federácie

Návšteva zástupcu Veľvyslanectva Ruskej federácie        Pravoslávna cirkevná obec Osadné
www.pcoosadne.orthodox.sk

Dokumentárny film o Osadnom
Dokumentárny film o Osadnom