Krypta vojakov z I. svetovej vojny v Osadnom

Vitajte na stránke unikátnej pamiatky - krypty 1025 vojakov z Prvej svetovej vojny pod pravoslávnym chrámom v Osadnom - jedinej svojho druhu na Slovensku.


„ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ 1025 VOJÍNU PADLÝCH VE SVĚTOVÉ VALCE 1914 – 1915. ZNÁMYCH PODLE JMEN 23. NEZNÁMYCH 1002.
ČEST BUDIŽ JEJICH PAMÁTCE!“


Tabuľa v češtine a ruštine
z roku 1934 umiestnená pri krypte

Úvod / Archív článkov /


Mnísi z ruského monastiera v Ivanove prišli do krypty


(14.02.2004) V dňoch 14. a 15. februára 2004 navštívili pravoslávny chrám v Osadnom dvaja mnísi z ruského monastiera v meste Ivanovo, (asi 200 km od Moskvy). Otec igumen Vitalij a jeromonach Roman sa u nás zastavili po do ceste západnej Európy, kde mali propagovať svoj monastier.

Na syropustnú nedeľu, na ktorú pripadol sviatok Sritenija Hospodinovho, v našom chráme slúžili svätú liturgiu a posväcovali sviečky. S veľkou úctou si tiež pozreli kryptu, kde sú pochovaní ich rodáci. S veľkým zármutkom nad nezmyselnosťou vojny tu odslúžili panychidu. Ani netušili, že tak ďaleko od svojej vlasti nájdu miesto pod pravoslávnym chrámom, kde sú pochovaní ich pravoslávni bratia.


Mnísi z ruského monastiera v Ivanove prišli do krypty

Mnísi z ruského monastiera v Ivanove prišli do krypty        Mnísi z ruského monastiera v Ivanove prišli do krypty

Mnísi z ruského monastiera v Ivanove prišli do krypty        


Pravoslávna cirkevná obec Osadné
www.pcoosadne.orthodox.sk

Dokumentárny film o Osadnom
Dokumentárny film o Osadnom