Krypta vojakov z I. svetovej vojny v Osadnom

Vitajte na stránke unikátnej pamiatky - krypty 1025 vojakov z Prvej svetovej vojny pod pravoslávnym chrámom v Osadnom - jedinej svojho druhu na Slovensku.


„ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ 1025 VOJÍNU PADLÝCH VE SVĚTOVÉ VALCE 1914 – 1915. ZNÁMYCH PODLE JMEN 23. NEZNÁMYCH 1002.
ČEST BUDIŽ JEJICH PAMÁTCE!“


Tabuľa v češtine a ruštine
z roku 1934 umiestnená pri krypte

Úvod / Archív článkov /


Rekonštrukcia krypty


(17.07.2005) Krypta vojakov pod chrámom bola veľmi poškodená vlhkosťou nakoľko chrám stojí pod kopcom a ohrozuje ho nielen povrchová, ale aj spodná voda. Múry krypty boli zničené, hrozilo zrútenie stropu, vstup do vnútra bol zložitý. Vďaka návšteve Olega Semenova v januári 2003 z Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR z Bratislavy sa naskytla možnosť poskytnutia dôstojného odpočinku vojakom, ktorí v miestnych lesoch položili svoje životy.

Stavebný projekt rekonštrukcie vypracoval Ing. Miron Mikita a v septembri 2003 sa v spolupráci s firmou Lenik a dvomi zamestnancami v rámci Verejnoprospešných prác začalo s odkrývaním hrobu a výberom časti kostí. Na tento rok bolo zo strany Veľvyslanectva vyčlenených na opravu 105 000 Sk. Do konca roka 2003 sa podarilo opraviť prakticky celý interiér krypty (izolácia a oprava podlahy, stien, stropu, zavedenie elektrického vedenia atď). Po vykonaní prác boli zo strany Ruského veľvyslanectva preplatené faktúry vo výške vyše 274 000 Sk. V roku 2004 sa v práci pokračovalo vybudovaním prístrešku na vhodný vstup do krypty a taktiež sa vykonalo odvodnenie okolo chrámu. Pred kryptou bol postavený kríž, ktorý prišiel 5. septembra 2004 posvätiť blaženejší metropolita Nikolaj. Na posviacke sa zúčastnili aj hostia z Ruského veľvyslanectva. Stále však pretrvával problém s vodou v krypte a preto sa v jari 2005 znova vykonalo odvodnenie a izolácia okolo základov krypty. Následne sa postavili chodníky a dňa 17. júla 2005 prišiel kryptu posvätiť preosvätený Ján, biskup michalovský. Veľvyslanectvo Ruskej federácie v konečnom dôsledku preplatilo faktúry vo výške cca 1 300 000 Sk, začo im patrí veľká vďaka.Pravoslávna cirkevná obec Osadné
www.pcoosadne.orthodox.sk

Dokumentárny film o Osadnom
Dokumentárny film o Osadnom