Krypta vojakov z I. svetovej vojny v Osadnom

Vitajte na stránke unikátnej pamiatky - krypty 1025 vojakov z Prvej svetovej vojny pod pravoslávnym chrámom v Osadnom - jedinej svojho druhu na Slovensku.


„ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ 1025 VOJÍNU PADLÝCH VE SVĚTOVÉ VALCE 1914 – 1915. ZNÁMYCH PODLE JMEN 23. NEZNÁMYCH 1002.
ČEST BUDIŽ JEJICH PAMÁTCE!“


Tabuľa v češtine a ruštine
z roku 1934 umiestnená pri krypte

Úvod / Archív článkov /


Nová kniha OSADNÉ: História a súčasnosť


(01.02.2011) Kniha pojednáva o zaujímavostiach obce Osadné. V slovenskom, poľskom, ruskom, anglickom a nemeckom jazyku sa autor zaoberá históriou obce, odchodom a návratom jej obyvateľov k Pravoslávnej viere, ako aj tunajšou unikátnou kryptou vojakov z I. svetovej vojny. Nevynecháva ani informácie o vojakoch pochovaných v obci, či dokumentárnom filme Osadné. Vďaka spolupráci odborníkov sa tu píše o mnohých doposiaľ nepublikovaných historických faktoch a zaujímavostiach blízkeho okolia z hľadiska kultúry, flóry a fauny. V prílohe je 31 strán farebných fotografií.


Vydáva: Pravoslávna cirkevná obec Osadné
Autor: prot. ThDr. Peter Soroka
Celkový počet strán: 90
Farebná príloha: 31
Cena: 2 €


Možnosť zakúpenia a objednania: prot. ThDr. Peter Soroka, Osadné 104, 067 34 Nižná Jablonka, tel. č.: 057/77 98 648, 0940 600 501, sorokape@gmail.com.


Nová kniha OSADNÉ: História a súčasnosť

Nová kniha OSADNÉ: História a súčasnosť        


Pravoslávna cirkevná obec Osadné
www.pcoosadne.orthodox.sk

Dokumentárny film o Osadnom
Dokumentárny film o Osadnom