Krypta vojakov z I. svetovej vojny v Osadnom

Vitajte na stránke unikátnej pamiatky - krypty 1025 vojakov z Prvej svetovej vojny pod pravoslávnym chrámom v Osadnom - jedinej svojho druhu na Slovensku.


„ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ 1025 VOJÍNU PADLÝCH VE SVĚTOVÉ VALCE 1914 – 1915. ZNÁMYCH PODLE JMEN 23. NEZNÁMYCH 1002.
ČEST BUDIŽ JEJICH PAMÁTCE!“


Tabuľa v češtine a ruštine
z roku 1934 umiestnená pri krypte

Úvod / Archív článkov /


Zamestnanci a obyvatelia Detského domova v Medzilaborciach


(18. 10. 2011) 17. októbra 2011 sa konala v neďalekej obci Hostovice oslava chrámového sviatku Pokrova Presvätej Bohorodičky zo 14. októbra. Okrem iných sa jej zúčastnil aj pravoslávny duchovný Andrej Gont so zamestnancami a obyvateľmi pravoslávneho Detského domova sv. Nikolaja z Medzilaboriec. Po oslavách hostia prišli aj do krypty v Osadnom, kde vzdali úctu tu pochovaným vojakom. Poklonili sa aj v miestnom chráme, kde zaspievali niekoľko duchovných piesní.Chrámový sviatok v Hostoviciach        

Chrámový sviatok v Hostoviciach         V chráme v Osadnom        

V chráme v Osadnom         
Pravoslávna cirkevná obec Osadné
www.pcoosadne.orthodox.sk

Dokumentárny film o Osadnom
Dokumentárny film o Osadnom