Krypta vojakov z I. svetovej vojny v Osadnom

Vitajte na stránke unikátnej pamiatky - krypty 1025 vojakov z Prvej svetovej vojny pod pravoslávnym chrámom v Osadnom - jedinej svojho druhu na Slovensku.


„ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ 1025 VOJÍNU PADLÝCH VE SVĚTOVÉ VALCE 1914 – 1915. ZNÁMYCH PODLE JMEN 23. NEZNÁMYCH 1002.
ČEST BUDIŽ JEJICH PAMÁTCE!“


Tabuľa v češtine a ruštine
z roku 1934 umiestnená pri krypte

Úvod / Archív článkov /


Minister kultúry SR v Osadnom


(07. 02. 2012) V utorok 7. februára 2012 navštívil pravoslávny chrám v Osadnom a kryptu vojakov z I. svetovej vojny pod ním minister kultúry SR Daniel Krajcer so sprievodom. V krypte hostia vzdali úctu tu pochovaným 1025 vojakom Ruskej a Rakúsko-Uhorskej armády. O jej histórii ako aj o histórii chrámu a obce im porozprával miestny duchovný správca prot. ThDr. Peter Soroka. Predovšetkým zdôraznil, že si vysoko váži, že do obce po prvýkrát prichádza minister a nakoľko sa tu nachádza tak významná a na Slovensku ojedinelá kultúrna pamiatka, že je to práve minister kultúry SR. Po zapísaní do kroniky krypty si pán minister pozrel pravoslávny chrám a nové okná a dvere na ňom. Na ich zhotovenie prispelo Ministerstvo kultúry SR sumou 5000 € z programu „Obnovme si svoj dom.“ Minister kultúry vysoko ohodnotil ich estetické prevedenie a vyjadril súhlas s nevyhnutnosťou ich inštalácie kvôli zlepšeniu izolačných vlastností chrámu.

V miestnom pohostinstve sa hostia stretli s obyvateľmi obce Osadné, kde sa porozprávali na niektoré aktuálne témy súčasnosti. Podpisom na stenu sa minister kultúry Daniel Krajcer pričlenil k významným návštevníkom obce Osadné.

prot. ThDr. Peter SorokaMinister kultúry SR, Daniel Krajcer (SAS), v Osadnom        

Minister kultúry SR, Daniel Krajcer (SAS), v Osadnom         Minister kultúry SR, Daniel Krajcer (SAS), v Osadnom        

Minister kultúry SR, Daniel Krajcer (SAS), v Osadnom         Minister kultúry SR, Daniel Krajcer (SAS), v Osadnom        

Minister kultúry SR, Daniel Krajcer (SAS), v Osadnom         Minister kultúry SR, Daniel Krajcer (SAS), v Osadnom        

Minister kultúry SR, Daniel Krajcer (SAS), v Osadnom         Minister kultúry SR, Daniel Krajcer (SAS), v Osadnom        

Minister kultúry SR, Daniel Krajcer (SAS), v Osadnom         Minister kultúry SR, Daniel Krajcer (SAS), v Osadnom        

Minister kultúry SR, Daniel Krajcer (SAS), v Osadnom         Minister kultúry SR, Daniel Krajcer (SAS), v Osadnom        

Minister kultúry SR, Daniel Krajcer (SAS), v Osadnom         
Pravoslávna cirkevná obec Osadné
www.pcoosadne.orthodox.sk

Dokumentárny film o Osadnom
Dokumentárny film o Osadnom