Krypta vojakov z I. svetovej vojny v Osadnom

Vitajte na stránke unikátnej pamiatky - krypty 1025 vojakov z Prvej svetovej vojny pod pravoslávnym chrámom v Osadnom - jedinej svojho druhu na Slovensku.


„ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ 1025 VOJÍNU PADLÝCH VE SVĚTOVÉ VALCE 1914 – 1915. ZNÁMYCH PODLE JMEN 23. NEZNÁMYCH 1002.
ČEST BUDIŽ JEJICH PAMÁTCE!“


Tabuľa v češtine a ruštine
z roku 1934 umiestnená pri krypte

Úvod / Archív článkov /


Posviacka pamätníka na cintoríne v Osadnom


(21. 10. 2012) Na osadnianskom cintoríne sa v dvoch šachtách nachádza vyše 1400 vojakov ruskej a rakúsko-uhorskej z I. svetovej vojny, ktorých pozostatky sa pri prenose do krypty pod pravoslávnym chrámom v roku 1934 nezmestili. S finančnou podporou Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR bol na tomto mieste postavený nový pamätník a kríž, ktorého posviacka sa konala v stredu 17. októbra 2012.

Posviacku vykonal prot. doc. Alexander Cap, CSc., riaditeľ Prešovskej pravoslávnej eparchie a duchovných z blízkeho okolia. Zúčastnili sa na nej aj zástupcovia prezidenta SR, ruského, ukrajinského, bieloruského a maďarského veľvyslanectva, ministerstiev vnútra a obrany SR, ako aj členovia rusko-slovenskej komisie ministerstiev vnútra na obnovu vojenských hrobov. Pred posvätením kríža prítomní hostia položili vence k pamätníku, pri ktorom stála vojenská stráž. Bola tu odslúžená aj panychida za tu pochovaných vojakov. K prítomným sa najprv prihovoril prot. doc. Alexander Cap, CSc., ktorý vyzdvihol aktivitu ruského veľvyslanectva a podporil myšlienku starostlivosti o vojnové hroby. List od prezidenta SR prečítal riaditeľ prezidentskej kancelárie v Košiciach Otto Sabó. Predseda rusko-slovenskej komisie sa v príhovore zamyslel nad nezmyselnosťou vojny a vzdaní úcty padlým vojakom.

Následne sa prítomní presunuli do krypty pod pravoslávnym chrámom, kde vzdali úctu tu pochovaných 1025 vojakom. Miestny duchovný správca prot. ThDr. Peter Soroka, PhD. im v krátkosti objasnil históriu krypty a jedinečnosť tohto miesta. Zástupca veľvyslanectva ruskej federácie v SR a predseda rusko-slovenskej komisie spoločne odhalili tabuľu, ktorá bude slúžiť ako elektronický audio sprievodca. Návštevníkov krypty bude hlas v 5 jazykoch informovať o histórii obce, cirkvi, krypty, vojakoch a zaujímavostiach okolia. Zhotovenie tohto zariadenie taktiež financovalo ruské veľvyslanectvo v SR.

Po obhliadke chrámu sa konala v sále obecného úradu slávnostná recepcia, ktorú hudbou a spevom dopĺňala hudobno-spevácka skupina Rusynia z Humenného.

-ppr-Posviacka pamätníka na cintoríne v Osadnom        

Posviacka pamätníka na cintoríne v Osadnom        Posviacka pamätníka na cintoríne v Osadnom        

Posviacka pamätníka na cintoríne v Osadnom        Posviacka pamätníka na cintoríne v Osadnom        

Posviacka pamätníka na cintoríne v Osadnom        Posviacka pamätníka na cintoríne v Osadnom        

Posviacka pamätníka na cintoríne v Osadnom        Posviacka pamätníka na cintoríne v Osadnom        

Posviacka pamätníka na cintoríne v Osadnom        Posviacka pamätníka na cintoríne v Osadnom        

Posviacka pamätníka na cintoríne v Osadnom        Posviacka pamätníka na cintoríne v Osadnom        

Posviacka pamätníka na cintoríne v Osadnom        Posviacka pamätníka na cintoríne v Osadnom        

Posviacka pamätníka na cintoríne v Osadnom        Posviacka pamätníka na cintoríne v Osadnom        

Posviacka pamätníka na cintoríne v Osadnom        Posviacka pamätníka na cintoríne v Osadnom        

Posviacka pamätníka na cintoríne v Osadnom        Posviacka pamätníka na cintoríne v Osadnom        

Posviacka pamätníka na cintoríne v Osadnom        Posviacka pamätníka na cintoríne v Osadnom        

Posviacka pamätníka na cintoríne v Osadnom        
Pravoslávna cirkevná obec Osadné
www.pcoosadne.orthodox.sk

Dokumentárny film o Osadnom
Dokumentárny film o Osadnom