Krypta vojakov z I. svetovej vojny v Osadnom

Vitajte na stránke unikátnej pamiatky - krypty 1025 vojakov z Prvej svetovej vojny pod pravoslávnym chrámom v Osadnom - jedinej svojho druhu na Slovensku.


„ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ 1025 VOJÍNU PADLÝCH VE SVĚTOVÉ VALCE 1914 – 1915. ZNÁMYCH PODLE JMEN 23. NEZNÁMYCH 1002.
ČEST BUDIŽ JEJICH PAMÁTCE!“


Tabuľa v češtine a ruštine
z roku 1934 umiestnená pri krypte

Úvod / Archív článkov /


Zomrel vladyka Ján, ktorý posvätil našu kryptu


(05. 08. 2012) Dňa 3. augusta o 1.00 hod. v noci oddal dušu Hospodu Bohu vo veku 75 rokov najvyšší predstaviteľ Pravoslávnej cirkvi na Slovensku, Jeho Vysokopreosvätenosť Ján, archiepiskop prešovský a Slovenska.

Vladyka Ján sa narodil 29. januára 1937 v Kravanoch v okrese Trebišov. Pravoslávnu bohosloveckú fakultu v Prešove ukončil v roku 1958 a v tom istom roku bol vysvätený za diakona a neskôr za kňaza. Celý život oddane slúžil Bohu. 22. mája 1983 bol zvolený za michalovské episkopa a 23. mája 1983 prijal episkopskú chirotóniu. Pod jeho vedením bolo v Michalovciach zriadené cirkevné Stredné odborné učilište svätých Cyrila a Metoda v Michalovciach a v roku 2005 Materská škola sv. Rastislava v Michalovciach.

Po zosnutí arcibiskupa prešovského, metropolitu Českých krajín a Slovenska, Nikolaja mu bola dňa 5. februára 2006 udelená hodnosť archiepiskopa. Dňa 11. marca 2006 ho Eparchiálne zhromaždenie Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove zvolilo za archiepiskopa prešovského a Slovenska a dňa 7. apríla 2006 bol do tejto služby intronizovaný.

Ako michalovský episkop prišiel dňa 17. júla 2005 posvätiť kryptu vojakov z I. svetovej vojny, ktorú neskôr navštívil aj ako prešovský archiepiskop počas posviacky prestola v Osadnom v roku 2007 a posviacky chrámu v Hostoviciach v roku 2008. Vladyka sa objavil aj v známom dokumente Osadné, kde udelil požehnanie miestnemu duchovnému správcovi na cestu do Brusel.

Nech mu Boh daruje za jeho obetavosť a službu Cirkvi Nebeské cárstvo, blažený pokoj a večnú pamiatku. Pozostalej rodine vyjadruje duchovný správca a veriaci cirkevných obcí Osadné a Hostovice úprimnú sústrasť. VIČNAJA JEMU PAMJAŤ.

prot. ThDr. Peter SorokaPočas posviacky chrámu v Hostoviciach, 2008        

Počas posviacky chrámu v Hostoviciach, 2008        Posviacka základné kameňa v Hostoviciach, 2006        

Posviacka základné kameňa v Hostoviciach, 2006        Privítanie vladyku Jána pred posviackou krypty,2005        

Privítanie vladyku Jána pred posviackou krypty,2005         Vladyka Ján posväcuje kryptu, 2005        

Vladyka Ján posväcuje kryptu, 2005         Vladyka s tvorcami filmu Osadné, 2007        

Vladyka s tvorcami filmu Osadné, 2007        Vladyka slúži liturgiu v Osadnom, 2005        

Vladyka slúži liturgiu v Osadnom, 2005        
Pravoslávna cirkevná obec Osadné
www.pcoosadne.orthodox.sk

Dokumentárny film o Osadnom
Dokumentárny film o Osadnom