Krypta vojakov z I. svetovej vojny v Osadnom

Vitajte na stránke unikátnej pamiatky - krypty 1025 vojakov z Prvej svetovej vojny pod pravoslávnym chrámom v Osadnom - jedinej svojho druhu na Slovensku.


„ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ 1025 VOJÍNU PADLÝCH VE SVĚTOVÉ VALCE 1914 – 1915. ZNÁMYCH PODLE JMEN 23. NEZNÁMYCH 1002.
ČEST BUDIŽ JEJICH PAMÁTCE!“


Tabuľa v češtine a ruštine
z roku 1934 umiestnená pri krypte

Úvod /


Dokončenie ikonostasu v Hostoviciach - prosba


(03. 06. 2013) V októbri 2013 tomu bude už 5 rokov ako bol v obci Hostovice posvätený pravoslávny chrám Pokrova Presvätej Bohorodičky. Keďže stojí na veľmi viditeľnom mieste, dalo by sa povedať, že sa stal dominantou našej obce. Aj keď sa pravoslávni veriaci snažia o jeho skrášľovanie, chrám stále nie je v plnej miere dokončený. Najviac v ňom chýba ikonostas, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou východných pravoslávnych chrámov z architektonického aj liturgického hľadiska. Doposiaľ sme sa pokúšali získať financie na jeho zhotovenie z rôznych grantových programov, avšak neúspešne. K 5. výročiu od posviacky chrámu by sme však v ňom chceli tento ikonostas postaviť svojpomocne.

Aj keď sme sa rozhodli pre najlacnejší variant – murovaný ikonostas – jeho cena cca 5000 eur je pre nás veľmi vysoká. Jeho výstavba pozostáva z vymurovania steny, výroby cárskych dverí, tlače ikon na plátno a vymaľovania steny ornamentmi. Stena je už s Božou pomocou postavená a z technického hľadiska môžeme v práci pokračovať ďalej, avšak jej stavba nás stála 1900 eur, z toho 900 eur sme firme, ktorá prácu realizovala ešte zostali dlžní. S Božou pomocou však tento dlh vyrovnáme z vlastných zbierok. Potrebujeme však ďalšie financie na tlač ikon a maľbu ornamentov.

Preto si vás týmto dovoľujeme požiadať o finančný príspevok na dokončenie tohto Bohu milého diela. Každému budeme vďační akejkoľvek sume, ktorá nám pomôže úspešne dokončiť stavbu ikonostasu do októbrového chrámového sviatku. Vopred ďakujeme za preukázanú pomoc.

voje dary, prosím, posielajte na číslo účtu: 4008824598/7500 so správou pre príjemcu „Ikonostas“ alebo poštovou poukážkou na adresu: PCO Hostovice, Osadné 104, 067 34 Nižná Jablonka.

Nech vás Všemilostivý Boh za vaše dary odmení Nebeským Cárstvo.


prot. ThDr. Peter Soroka, PhD.

duchovný správca
a veriaci Pravoslávnej cirkevnej obce HostoviceStena ikonostasu s provizórnymi ikonami        

Stena ikonostasu s provizórnymi ikonami        Stena ikonostasu s provizórnymi ikonami        

Stena ikonostasu s provizórnymi ikonami        Otvor pre cárske dvere        

Otvor pre cárske dvere        Pravoslávny chrám Pokrova Presvätej Bohorodičky v Hostoviciach        

Pravoslávny chrám Pokrova Presvätej Bohorodičky v Hostoviciach        

Pravoslávna cirkevná obec Osadné
www.pcoosadne.orthodox.sk

Dokumentárny film o Osadnom
Dokumentárny film o Osadnom