Krypta vojakov z I. svetovej vojny v Osadnom

Vitajte na stránke unikátnej pamiatky - krypty 1025 vojakov z Prvej svetovej vojny pod pravoslávnym chrámom v Osadnom - jedinej svojho druhu na Slovensku.


„ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ 1025 VOJÍNU PADLÝCH VE SVĚTOVÉ VALCE 1914 – 1915. ZNÁMYCH PODLE JMEN 23. NEZNÁMYCH 1002.
ČEST BUDIŽ JEJICH PAMÁTCE!“


Tabuľa v češtine a ruštine
z roku 1934 umiestnená pri krypte

Úvod /


Posviacka ikonostasu v Hostoviciach


(25. 02. 2014) V pravoslávnom chráme Pokrova Presvätej Bohorodičky v Hostoviciach, ktorý je postavený v byzantskom štýle doposiaľ chýbala dôležitá liturgická časť - ikonostas. V chrámoch tohto typu bolo najvhodnejšie postaviť ikonostas z mramoru zdobený rezbou byzantských motívov. Veriaci tejto obci si to však nemohli z finančného hľadiska dovoliť, a preto zhotovili ikonostas vymurovaním steny, ktorú ozdobili obkladom a ikonami. Dielo posvätil 13.10.2013 prešovský vladyka Rastislav, ktorého otec pochádza z tejto obce.

prot. ThDr. Peter Soroka, PhD.     Pravoslávna cirkevná obec Osadné
www.pcoosadne.orthodox.sk

Dokumentárny film o Osadnom
Dokumentárny film o Osadnom