Krypta vojakov z I. svetovej vojny v Osadnom

Vitajte na stránke unikátnej pamiatky - krypty 1025 vojakov z Prvej svetovej vojny pod pravoslávnym chrámom v Osadnom - jedinej svojho druhu na Slovensku.


„ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ 1025 VOJÍNU PADLÝCH VE SVĚTOVÉ VALCE 1914 – 1915. ZNÁMYCH PODLE JMEN 23. NEZNÁMYCH 1002.
ČEST BUDIŽ JEJICH PAMÁTCE!“


Tabuľa v češtine a ruštine
z roku 1934 umiestnená pri krypte

Úvod /


Značky ku krypte v Hostoviciach


(24. 09. 2014) Od 12.9.2014 budú na kryptu v Osadnom upozorňovať ďalšie dve dopravné značky typu IS 23b (1500x330 cm) pri ceste II/567 v Hostoviciach pred odbočkou do Osadného z oboch smerov. Dali sme ich vyrobiť z finančných darov návštevníkov krypty. Je predpoklad, že do konca tohto kalendárneho roka budú osadené aj ďalšie dopravné značky ku krypty, nakoľko sme dostali odpoveď na náš list, adresovaný predsedovi PSK, v ktorom nás Mgr. Martin Janoško, výkonný riaditeľ Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska ubezpečuje, že bola krypta zaradená "na zoznam lokalít - objektov, ktoré sa budú označovať ešte v tomto roku." Veríme, že sa to naplní.


prot. ThDr. Peter Soroka, PhD.     Značky ku krypte v Hostoviciach        

Značky ku krypte v Hostoviciach        Značky ku krypte v Hostoviciach        

Značky ku krypte v Hostoviciach        Značky ku krypte v Hostoviciach        

Značky ku krypte v Hostoviciach        Značky ku krypte v Hostoviciach        

Značky ku krypte v Hostoviciach        

Pravoslávna cirkevná obec Osadné
www.pcoosadne.orthodox.sk

Dokumentárny film o Osadnom
Dokumentárny film o Osadnom