Krypta vojakov z I. svetovej vojny v Osadnom

Vitajte na stránke unikátnej pamiatky - krypty 1025 vojakov z Prvej svetovej vojny pod pravoslávnym chrámom v Osadnom - jedinej svojho druhu na Slovensku.


„ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ 1025 VOJÍNU PADLÝCH VE SVĚTOVÉ VALCE 1914 – 1915. ZNÁMYCH PODLE JMEN 23. NEZNÁMYCH 1002.
ČEST BUDIŽ JEJICH PAMÁTCE!“


Tabuľa v češtine a ruštine
z roku 1934 umiestnená pri krypte

Úvod /


Perá s nadpisom krypty


(21.10.2015) V krypte si jej návštevníci môžu zakúpiť vysokokvalitné perá Paragon s lakovou úpravou a lešteným chrómom s modrou tuhou a nadpisom Krypta v troch jazykoch, adresou a internetovou stránkou. Môžete si ich zakúpiť v krypte a našom chráme v Osadnom.


autor článku: ThDr. Peter Soroka, PhD.     


Perá s nadpisom krypty        

Perá s nadpisom krypty        Perá s nadpisom krypty        

Perá s nadpisom krypty        

Pravoslávna cirkevná obec Osadné
www.pcoosadne.orthodox.sk

Dokumentárny film o Osadnom
Dokumentárny film o Osadnom