Krypta vojakov z I. svetovej vojny v Osadnom

Vitajte na stránke unikátnej pamiatky - krypty 1025 vojakov z Prvej svetovej vojny pod pravoslávnym chrámom v Osadnom - jedinej svojho druhu na Slovensku.


„ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ 1025 VOJÍNU PADLÝCH VE SVĚTOVÉ VALCE 1914 – 1915. ZNÁMYCH PODLE JMEN 23. NEZNÁMYCH 1002.
ČEST BUDIŽ JEJICH PAMÁTCE!“


Tabuľa v češtine a ruštine
z roku 1934 umiestnená pri krypte

Úvod /


S finančnou podporou Prešovského samosprávneho kraja


(01. 06. 2015) S finančnou podporou Prešovského samosprávneho kraja boli v meste Snina osadené hnedé dopravné značky so smerovými tabuľami ku krypte v Osadnom a taktiež v obci Nižná Jablonka a na rázcestí medzi Nižnou a Vyšnou Jablonkou smerové tabule k tomuto cieľu. Za podporu a propagáciu krypty Prešovskému samosprávnemu kraju srdečne ďakujeme.


autor článku: ThDr. Peter Soroka, PhD.     


S finančnou podporou Prešovského samosprávneho kraja        

S finančnou podporou Prešovského samosprávneho kraja        S finančnou podporou Prešovského samosprávneho kraja        

S finančnou podporou Prešovského samosprávneho kraja        S finančnou podporou Prešovského samosprávneho kraja        

S finančnou podporou Prešovského samosprávneho kraja        S finančnou podporou Prešovského samosprávneho kraja        

S finančnou podporou Prešovského samosprávneho kraja        S finančnou podporou Prešovského samosprávneho kraja        

S finančnou podporou Prešovského samosprávneho kraja        S finančnou podporou Prešovského samosprávneho kraja        

S finančnou podporou Prešovského samosprávneho kraja        

Pravoslávna cirkevná obec Osadné
www.pcoosadne.orthodox.sk

Dokumentárny film o Osadnom
Dokumentárny film o Osadnom