Krypta vojakov z I. svetovej vojny v Osadnom

Vitajte na stránke unikátnej pamiatky - krypty 1025 vojakov z Prvej svetovej vojny pod pravoslávnym chrámom v Osadnom - jedinej svojho druhu na Slovensku.


„ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ 1025 VOJÍNU PADLÝCH VE SVĚTOVÉ VALCE 1914 – 1915. ZNÁMYCH PODLE JMEN 23. NEZNÁMYCH 1002.
ČEST BUDIŽ JEJICH PAMÁTCE!“


Tabuľa v češtine a ruštine
z roku 1934 umiestnená pri krypte

Úvod /


Krypta partnerom rekonštrukcie bojov z I. svetovej vojny


(07.05.2016) Krypta vojakov v Osadnom je programovým partnerom Historickej rekonštrukcie bojov z I. svetovej vojny, ktorá sa bude konať 28.5.2016 v Hostoviciach. Ide o rekonštrukciu presne tých bojov, počas ktorých v rokoch 1914-15 padli vojaci, pochovaní v našej krypte. Jej výnimočnosť teda spočíva v tom, že návštevníci si budú môcť pozrieť priebeh bojov ako aj ich tragický dôsledok v podobe kostí bojujúcich vojakov v krypte. Podujatie sa začne práve pred kryptou v Osadnom, kde sa bude v piatok 27.5.2016 o 15.00 hod. slúžiť panychída za padlých vojakov a kladenie vencov v sprievode vojenskej hudby. Všetkých vás srdečne pozývame.

Viac o podujatí: http://www.kvhbeskydy.sk/onas/ziva-historia/karpaty-19141915-hostovice-2016/

A na facebookovej stránke:
https://www.facebook.com/events/1014612561924138/?active_tab=posts


Krypta partnerom rekonštrukcie bojov z I. svetovej vojny        

Krypta partnerom rekonštrukcie bojov z I. svetovej vojny        autor článku: ThDr. Peter Soroka, PhD.     


Pravoslávna cirkevná obec Osadné
www.pcoosadne.orthodox.sk

Dokumentárny film o Osadnom
Dokumentárny film o Osadnom