Krypta vojakov z I. svetovej vojny v Osadnom

Vitajte na stránke unikátnej pamiatky - krypty 1025 vojakov z Prvej svetovej vojny pod pravoslávnym chrámom v Osadnom - jedinej svojho druhu na Slovensku.


„ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ 1025 VOJÍNU PADLÝCH VE SVĚTOVÉ VALCE 1914 – 1915. ZNÁMYCH PODLE JMEN 23. NEZNÁMYCH 1002.
ČEST BUDIŽ JEJICH PAMÁTCE!“


Tabuľa v češtine a ruštine
z roku 1934 umiestnená pri krypte

Úvod /


Panychída pri krypte v rámci rekonštrukcie bojov


(05.06.2016) V rámci programu podujatia Karpaty 1914-1915 – rekonštrukcie bojov z I. svetovej vojny v Hostoviciach, ktoré organizoval Klub vojenskej histórie Beskydy sa v piatok 27.5.2016 konal pietny akt kladenia vencov a panychída za zosnulých vojakov pri krypte vojakov z I. svetovej vojny v Osadnom. Po obrade vystrelili prítomní vojaci v historických uniformách na počesť padlých salvy. Vojaci v historických uniformách potom ešte vzdali úctu aj vojakom pri pamätníku z I. svetovej vojny na osadňanskom cintoríne.


Panychída pri krypte v rámci rekonštrukcie bojov        

Panychída pri krypte v rámci rekonštrukcie bojov        Panychída pri krypte v rámci rekonštrukcie bojov        

Panychída pri krypte v rámci rekonštrukcie bojov        Panychída pri krypte v rámci rekonštrukcie bojov        

Panychída pri krypte v rámci rekonštrukcie bojov        Panychída pri krypte v rámci rekonštrukcie bojov        

Panychída pri krypte v rámci rekonštrukcie bojov        Panychída pri krypte v rámci rekonštrukcie bojov        

Panychída pri krypte v rámci rekonštrukcie bojov        Panychída pri krypte v rámci rekonštrukcie bojov        

Panychída pri krypte v rámci rekonštrukcie bojov        Panychída pri krypte v rámci rekonštrukcie bojov        

Panychída pri krypte v rámci rekonštrukcie bojov        Panychída pri krypte v rámci rekonštrukcie bojov        

Panychída pri krypte v rámci rekonštrukcie bojov        Panychída pri krypte v rámci rekonštrukcie bojov        

Panychída pri krypte v rámci rekonštrukcie bojov        Panychída pri krypte v rámci rekonštrukcie bojov        

Panychída pri krypte v rámci rekonštrukcie bojov        Panychída pri krypte v rámci rekonštrukcie bojov        

Panychída pri krypte v rámci rekonštrukcie bojov        Panychída pri krypte v rámci rekonštrukcie bojov        

Panychída pri krypte v rámci rekonštrukcie bojov        Panychída pri krypte v rámci rekonštrukcie bojov        

Panychída pri krypte v rámci rekonštrukcie bojov        Panychída pri krypte v rámci rekonštrukcie bojov        

Panychída pri krypte v rámci rekonštrukcie bojov        Panychída pri krypte v rámci rekonštrukcie bojov        

Panychída pri krypte v rámci rekonštrukcie bojov        Panychída pri krypte v rámci rekonštrukcie bojov        

Panychída pri krypte v rámci rekonštrukcie bojov        autor článku: ThDr. Peter Soroka, PhD.     


Pravoslávna cirkevná obec Osadné
www.pcoosadne.orthodox.sk

Dokumentárny film o Osadnom
Dokumentárny film o Osadnom