Krypta vojakov z I. svetovej vojny v Osadnom

Vitajte na stránke unikátnej pamiatky - krypty 1025 vojakov z Prvej svetovej vojny pod pravoslávnym chrámom v Osadnom - jedinej svojho druhu na Slovensku.


„ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ 1025 VOJÍNU PADLÝCH VE SVĚTOVÉ VALCE 1914 – 1915. ZNÁMYCH PODLE JMEN 23. NEZNÁMYCH 1002.
ČEST BUDIŽ JEJICH PAMÁTCE!“


Tabuľa v češtine a ruštine
z roku 1934 umiestnená pri krypte

Úvod /


Poézia v krypte


(05.06.2016) Naša krypta, v ktorej sa nachádzajú kosti vojakov je ojedinelé miesto a každý, kto ju navštívi, prežíva rôzne pocity. Pri pohľade na vyschnuté kosti si totiž človek uvedomí dočasnosť ľudského života a márnosť po naháňaní sa za ľudskou krásou, skvelým výzorom, či prepychovým oblečením. Po smrti si budeme podľa výzoru všetci rovní.

Avšak my, ktorí veríme v posmrtný život, veríme aj vo vzkriesenie mŕtvych, ktoré opisuje vo svojom videní aj sv. prorok Ezechiel. Konkrétne prorok videl dolinu, plnú suchých kostí mŕtvol a keď na nich zišiel duch Boží, všetci mŕtvi ožili a postavili sa na svoje nohy. A práve báseň o tomto videní sme umiestnili v našej krypte v slovenskom, ruskom a anglickom jazyku. Aby naši návštevníci pri pohľade na vyschnuté kosti vojakov mohli rozjímať aj nad vzkriesením každého človeka na konci sveta.


Poézia v krypte        

Poézia v krypte        Poézia v krypte - Slovensky        

Poézia v krypte - Slovensky        Poézia v krypte - Anglicky        

Poézia v krypte - Anglicky        Poézia v krypte - Rusky        

Poézia v krypte - Rusky        autor článku: ThDr. Peter Soroka, PhD.     


Pravoslávna cirkevná obec Osadné
www.pcoosadne.orthodox.sk

Dokumentárny film o Osadnom
Dokumentárny film o Osadnom