Krypta vojakov z I. svetovej vojny v Osadnom

Vitajte na stránke unikátnej pamiatky - krypty 1025 vojakov z Prvej svetovej vojny pod pravoslávnym chrámom v Osadnom - jedinej svojho druhu na Slovensku.


„ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ 1025 VOJÍNU PADLÝCH VE SVĚTOVÉ VALCE 1914 – 1915. ZNÁMYCH PODLE JMEN 23. NEZNÁMYCH 1002.
ČEST BUDIŽ JEJICH PAMÁTCE!“


Tabuľa v češtine a ruštine
z roku 1934 umiestnená pri krypte

Úvod /


Televízne reportáže zo sviatkov v Osadnom


(25.01.2016) Tento rok sme sa v Osadnom s oslavami sviatkov Narodenia Isusa Christa a Bohozjavenia podelili so širokou vernosťou, keďže o nás boli vysielané až tri reportáže.

Najprv sme po prvýkrát na našej štedrej večeri privítali redaktorku Viktóriu Doričovú a kameramana Martina Tokára z RTVS, ktorí urobili z Osadného veľmi peknú a komplexnú reportáž nielen o samotnej večeri, ale aj o význame sviatku Narodenia Spasiteľa pre Pravoslávnu cirkev.

Aj tento rok chodili po našich domácnostiach roznášať radosť z Roždestva Isusa Christa naši Betlehemci a v predvečer Bohozjavenia sme už po šiestykrát zasadli na obecnom úrade za spoločnú druhú štedrú večeru. Sme radi, že sa nám aj tieto tradície zatiaľ s Božou pomocou darí udržiavať.

Ešte viac nás však teší, že obnovujeme aj ďalšie starobylé pravoslávne tradície, ktoré sa v Osadnom vždy dodržiavali, ale pod vplyvom určitých okolností sa akosi vytratili.

Konkrétne ide o svätenie vody na rieke, s ktorým sme začali len minulý rok na podnet našich priateľov z TV JOJ. A práve redaktorka tejto televízie Katarína Kleknerová s kameramanom Marekom Kleknerom natočili zo svätenia vody na rieke Udava v Osadnom krásnu reportáž, kde bol veľmi jasne opísaný sviatok Bohozjavenia a význam pravoslávnej svätenej vody. Navyše nám inak výborná speváčka redaktorka Katarína Kleknerová pomohla aj so spevom počas posväcovania domov.

Obidvom redaktorkám sa týmto chceme srdečne poďakovať za propagáciu Osadného aj Pravoslávnej cirkvi. Želáme im ešte veľa takých krásnych reportáži, aké spracovali u nás.

Reportáž v Správach RTVS o pravoslávnych Vianociach

Reportáž v Novinách o 17:00 v TV JOJ o svätení vody

Neskrátená reportáž v Novinách TV JOJ o svätení vody


autor článku: ThDr. Peter Soroka, PhD.     


01. S V. Doričovou a M. Tokárom z RTVS        

01. S V. Doričovou a M. Tokárom z RTVS        02. S K. Kleknerovou a M. Kleknerom z TV JOJ        

02. S K. Kleknerovou a M. Kleknerom z TV JOJ        03. Liturgia sv. Vasiľa Veľkého v predvečer Narodenia Isusa Christa        

03. Liturgia sv. Vasiľa Veľkého v predvečer Narodenia Isusa Christa        04. Liturgia sv. Vasiľa Veľkého v predvečer Narodenia Isusa Christa        

04. Liturgia sv. Vasiľa Veľkého v predvečer Narodenia Isusa Christa        05. Bohojavlenská večera        

05. Bohojavlenská večera        06. Bohojavlenská večera        

06. Bohojavlenská večera        07. Bohojavlenská večera        

07. Bohojavlenská večera        08. Bohojavlenská večera        

08. Bohojavlenská večera        09. Liturgia na Bohozjavenie        

09. Liturgia na Bohozjavenie        10. Liturgia na Bohozjavenie        

10. Liturgia na Bohozjavenie        11. Posvätenie vody v chráme        

11. Posvätenie vody v chráme        12. Posvätenie vody na rieke        

12. Posvätenie vody na rieke        13. Posvätenie vody na rieke        

13. Posvätenie vody na rieke        14. Posvätenie vody na rieke        

14. Posvätenie vody na rieke        15. Posvätenie vody na rieke        

15. Posvätenie vody na rieke        

Pravoslávna cirkevná obec Osadné
www.pcoosadne.orthodox.sk

Dokumentárny film o Osadnom
Dokumentárny film o Osadnom