Krypta vojakov z I. svetovej vojny v Osadnom

Vitajte na stránke unikátnej pamiatky - krypty 1025 vojakov z Prvej svetovej vojny pod pravoslávnym chrámom v Osadnom - jedinej svojho druhu na Slovensku.


„ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ 1025 VOJÍNU PADLÝCH VE SVĚTOVÉ VALCE 1914 – 1915. ZNÁMYCH PODLE JMEN 23. NEZNÁMYCH 1002.
ČEST BUDIŽ JEJICH PAMÁTCE!“


Tabuľa v češtine a ruštine
z roku 1934 umiestnená pri krypte

Úvod /


Druhý Štedrý večer v Osadnom


Pravoslávni veriaci v Osadnom, ktorí sviatkujú podľa starého (juliánskeho) kalendára mali 6./19. januára sviatok Bohozjavenia a Krstu Isusa Christu. Bohoslužobné texty Pravoslávnej cirkvi svedčia o tom, že je tento sviatok druhý najväčší po Vzkriesení a teda významnejší ako Narodenie Isusa Christa. Jeden z dôvodov je napríklad to, že pri Narodení Christa sa na Zemi ukazuje Druhá Božia osoba, teda Boží Syn – Isus Christos, ale pri Bohozjavení sú to všetky tri Božie osoby naraz (Boh Otec v podobe hlasu z neba, Boh Syn ako krstiaci sa Christos a Boh Duch Svätý v podobe zostupujúcej holubice).

V rusínskom národe sa na tento sviatok uchovala rovnaká tradícia ako na Narodenie Christa, keďže v minulosti sa tieto dva sviatky slávili spolu. Aj bohoslužobne sú si preto veľmi podobné. V ich predvečer sa ráno slúžia tzv. Cárske časy, potom liturgia sv. Vasilija Veľkého s večerňou, nasleduje Veľké povečerie a utreňa. Pred Povečeriem sa Rusíni stretávajú za slávnostnou, ale pôstnou večerou (tzv. „svjatyj večur“), ktorá je v predvečer oboch sviatkov. Pokiaľ sa pred sviatkom Narodenia Christa na nej stretávajú ľudia vo veľkej miere, pred sviatkom Bohozjavenia sa táto tradícia kvôli pracovnej vyťaženosti veriacich vytráca.

Pravoslávna cirkevná obec v Osadnom si tento smutný fakt uvedomuje a preto už po ôsmykrát pripravila spoločnú Bohojavlenskú večeru pre všetkých obyvateľov obce. A tak sa dňa 18. januára 2016 o 15.00 hod. stretli v osadnianskej sále na Obecnom úrade obyvatelia obce; starí aj mladí, chorý aj zdraví, chudobní aj bohatí, pravoslávni aj nepravoslávni. Všetci prišli, aby spoločne oslávili veľký sviatok, ale aj udržali jednu z krásnych rusínskych tradícii. Po spoločnej modlitbe boli prítomným predložené tradičné jedlá: chlieb, cesnak, med, kapustnica, pirohy, fazuľa, zemiaky. Po jedle si všetci radostne zaspievali niekoľko kolied a mnohí odišli do chrámu na Veľké povečerie, aby nedodržali len tradície, ale predovšetkým vzdali úctu Tomu, kvôli Ktorému sa to všetko deje – na Zemi zjavenému sa Bohu. Akciu ocenili všetci, ale predovšetkým tí najstarší, ktorí žijú sami a večeru by si už doma nevarili. Ich radosť bola skutočne veľká. Tento rok nás svojou prítomnosťou poctil aj pán Michail Mačechin z Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR z Bratislavy. O podujatí vyrobil krásnu reportáž redaktor Vladimír Tomek z televízie TA3, ktorí spolu s kameramanom taktiež sedeli za osadňanským štedrovečerným stolom.

Veľká vďaka za túto akciu patrí Bohu, že všetkých tak krásne spojil, taktiež organizátorom, ale predovšetkým kuchárkam, bez ktorých by sa to zrealizovať nepodarilo. Veríme, že sa táto pekná tradícia v obci udrží ešte dlhé roky.
Reportáž na TA3Druhý Štedrý večer v Osadnom        

Druhý Štedrý večer v Osadnom        Druhý Štedrý večer v Osadnom        

Druhý Štedrý večer v Osadnom        Druhý Štedrý večer v Osadnom        

Druhý Štedrý večer v Osadnom        Druhý Štedrý večer v Osadnom        

Druhý Štedrý večer v Osadnom        Druhý Štedrý večer v Osadnom        

Druhý Štedrý večer v Osadnom        Druhý Štedrý večer v Osadnom        

Druhý Štedrý večer v Osadnom        autor článku: ThDr. Peter Soroka, PhD.     


Pravoslávna cirkevná obec Osadné
www.pcoosadne.orthodox.sk

Dokumentárny film o Osadnom
Dokumentárny film o Osadnom