Krypta vojakov z I. svetovej vojny v Osadnom

Vitajte na stránke unikátnej pamiatky - krypty 1025 vojakov z Prvej svetovej vojny pod pravoslávnym chrámom v Osadnom - jedinej svojho druhu na Slovensku.


„ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ 1025 VOJÍNU PADLÝCH VE SVĚTOVÉ VALCE 1914 – 1915. ZNÁMYCH PODLE JMEN 23. NEZNÁMYCH 1002.
ČEST BUDIŽ JEJICH PAMÁTCE!“


Tabuľa v češtine a ruštine
z roku 1934 umiestnená pri krypte

Úvod /


Svätenie vody na Bohozjavenie


19.1.2017. Svätenie vody na Bohozjavenie. Na druhý deň po už tradičnej spoločnej druhej štedrej večeri na obecnom úrade v Osadnom sa pomaly začína na našej cirkevnej obci tradícia svätenia vody nielen v chráme, ale aj na rieke Udava. Tento rok sme si však mysleli, že sa asi tradícia preruší, keďže dostať sa k vode bolo kvôli množstvu snehu a ľadu veľmi problematické. Deň pred svätením vody nás však kontaktovala redaktorka televízie JOJ Katarína Kleknerová, ktorá bola minuloročným posväcovaním vody taká nadšená, že aj tento rok chcela o tom natočiť reportáž. Za pomoci pána starostu a tunajších chlapov sme teda spoločnými silami skoro ráno urobili prístup k rieke a do ľadu vyrezali kríž. Po svätej Liturgii sme slávnostne posvätili vodu v pripravených nádobách ako aj v samotnej rieke, z čoho mali prítomní veriaci obrovskú radosť. V minulosti sa totiž takto voda posväcovala bežne. Pani redaktorke Kataríne teda ďakujeme za podnietenie k zachovaniu peknej tradície, z ktorej si mnohí prítomní veriaci odniesli krásne duchovné zážitky.
Reportáž na TV JOJSvätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        

s

Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        autor článku: ThDr. Peter Soroka, PhD.     


Pravoslávna cirkevná obec Osadné
www.pcoosadne.orthodox.sk

Dokumentárny film o Osadnom
Dokumentárny film o Osadnom