Krypta vojakov z I. svetovej vojny v Osadnom

Vitajte na stránke unikátnej pamiatky - krypty 1025 vojakov z Prvej svetovej vojny pod pravoslávnym chrámom v Osadnom - jedinej svojho druhu na Slovensku.


„ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ 1025 VOJÍNU PADLÝCH VE SVĚTOVÉ VALCE 1914 – 1915. ZNÁMYCH PODLE JMEN 23. NEZNÁMYCH 1002.
ČEST BUDIŽ JEJICH PAMÁTCE!“


Tabuľa v češtine a ruštine
z roku 1934 umiestnená pri krypte

Fotogaléria /


Krypta v súčasnosti


Krypta v súčasnosti

Krypta v súčasnosti        Krypta v súčasnosti

Krypta v súčasnosti        Krypta v súčasnosti        
Krypta v súčasnosti        Krypta v súčasnosti        
Krypta v súčasnosti        Krypta v súčasnosti

Krypta v súčasnosti        Krypta v súčasnosti

Krypta v súčasnosti        Krypta v súčasnosti

Krypta v súčasnosti        Krypta v súčasnosti

Krypta v súčasnosti        Krypta v súčasnosti

Krypta v súčasnosti        Krypta v súčasnosti

Krypta v súčasnosti        Krypta v súčasnosti

Krypta v súčasnosti        Krypta v súčasnosti

Krypta v súčasnosti        Krypta v súčasnosti

Krypta v súčasnosti        Pravoslávna cirkevná obec Osadné
www.pcoosadne.orthodox.sk

Dokumentárny film o Osadnom
Dokumentárny film o Osadnom