Krypta vojakov z I. svetovej vojny v Osadnom

Vitajte na stránke unikátnej pamiatky - krypty 1025 vojakov z Prvej svetovej vojny pod pravoslávnym chrámom v Osadnom - jedinej svojho druhu na Slovensku.


„ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ 1025 VOJÍNU PADLÝCH VE SVĚTOVÉ VALCE 1914 – 1915. ZNÁMYCH PODLE JMEN 23. NEZNÁMYCH 1002.
ČEST BUDIŽ JEJICH PAMÁTCE!“


Tabuľa v češtine a ruštine
z roku 1934 umiestnená pri krypte

Zaujímavosti z okolia Osadného


Úvod /


Zaujímavosti z Osadného a okolia obceOd posviacky krypty ju začalo navštevovať veľa turistov a bola spropagovaná aj v mnohých médiách. Vďaka nej sa o obci dozvedel režisér dokumentárnych filmov Marko Škop a natočil o nej film s názvom „Osadné.“ Jeho hlavnými hrdinami je miestny starosta a pravoslávny duchovný. Dokument mal veľký úspech a tak sa krypta dostala do povedomia širokej verejnosti na celom svete. Preto ju dnes navštevuje mnoho turistov. V okolí sú aj nádherné hory s unikátnym prírodným bohatstvom, takže sa do tohto regiónu oplatí prísť kvôli viacerým zaujímavostiam.


Zaujímavosti z okolia

 • Pravoslávny chrám Voznesenija Hospodinovho v staro ruskom štýle z roku 1930
 • Krypta vojakov z I. svetovej vojny pod pravoslávnym chrámom – unikát na Slovensku
 • Gréckokatolícky chrám archanjela Michala v klasicistickom slohu z roku 1782
 • Pomník padlým vojakom z Druhej svetovej vojny
 • Medzinárodný turistický chodník do Poľska
 • Medzinárodný lesnícky náučný chodník Udava – Solinka
 • Chránená krajinná oblasť Východné Kapraty
 • Národný park Poloniny
 • Prírodná rezervácia Udava – jedľovobukový prales s dvestoročnými jedľami mimoriadnej hodnoty
 • Bieszczadzka úzkokoľajka na poľskej strane z Lupkowa do Cisny
 • Gréckokatolícky chrám Pokrova Presvätej Bohorodičky v Hostoviciach z roku 1746
 • Pravoslávny chrám Pokrova Presvätej Bohorodičky v byzantskom štýle v Hostoviciach z roku 2008 – unikát na Slovensku

Vzácnosti fauny (živočíšstvo):

 • 8 druhov ďatľov: žlna sivá (Picus canus), žlna zelená (Picus viridis), ďateľ čierny (Dryocopus martinus), ďateľ trojprstý (Picoides tridactylus), ďateľ veľký (Dendrocopus major), ďateľ prostredný (Dendrocopus medius), ďateľ bielochrbtý (Dendrocopus leucotus), ďateľ malý (Dendrocopus minor)
 • Unikátny výskyt sov na malom území: sova dlhochvostá (Strix uralensis), kuvik vrabčí (Glaucidium passerinum), kuvik kapcavý (Aegolius funereus), sova lesná (Strix aluco), myšiarka ušatá (Asio otus)
 • Unikátny výskyt orlov: orol skalný (Aquila chrysaetos), orol myšiakovitý (Hieraaetus penatus) – jediné hniezdenie na území Slovenska;
 • Užovka stromová (Elaphe longissima) – náš najväčší had – dĺžka až 2m
 • Motýľ modráčik horcový (Maculinea alcon), ktorého húsenice žijú na kvetoch horca pľúcneho (Gentiana pneumonanthe) a v mraveniskách Mravca bodavého (Myrmica rubra) a Myrmica ruginodis – len dva výskyty na Slovensku
 • Chriašteľ poľný (Crex crex) – európsky ohrozený druh
 • Fúzač alpský (Rosalia alpina)
 • Medveď hnedý (Ursus arctos)

Vzácnosti flóry (rastlinstvo):

 • Kosatec sibírsky (Iris sibirica)
 • Horec pľúcny (Gentiana pneumonanthe)Pravoslávna cirkevná obec Osadné
www.pcoosadne.orthodox.sk

Dokumentárny film o Osadnom
Dokumentárny film o Osadnom