Krypta vojakov z I. svetovej vojny v Osadnom

Vitajte na stránke unikátnej pamiatky - krypty 1025 vojakov z Prvej svetovej vojny pod pravoslávnym chrámom v Osadnom - jedinej svojho druhu na Slovensku.


„ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ 1025 VOJÍNU PADLÝCH VE SVĚTOVÉ VALCE 1914 – 1915. ZNÁMYCH PODLE JMEN 23. NEZNÁMYCH 1002.
ČEST BUDIŽ JEJICH PAMÁTCE!“


Tabuľa v češtine a ruštine
z roku 1934 umiestnená pri krypte

Úvod / Archív článkov /


Posviacka kríža pred kryptou v Osadnom


(05.09.2004) Po ročnom úsilí na oprave krypty pod našim chrámom, ktoré financuje Veľvyslanectvo Ruskej federácie v SR sa mohla udiať v Osadnom akcia, aká v našom chráme nebola už poriadne dlho.

Aj keď oprava krypty ešte nebola dokončená, naši sponzori nás poprosili, aby sme zorganizovali posviacku kríža, pod ktorým bude položená tabuľa na počesť všetkých tu pochovaných vojakov.

Preto dňa 5. septembra 2004 o 9:00 hod. čakalo niekoľko kňazov s množstvom veriacich pred našim chrámom, aby privítali jeho Blaženosť Nikolaja, arcibiskupa prešovského, metropolitu českých krajín a Slovenska so sprievodom. Po jeho príchode a privítaní deťmi, starostom obce a miestnym duchovným, sa začala svätá archijerejská liturgia, ktorú svojim anjelským spevom viedol miešaný spevácky zbor pri chráme Svätej Trojice zo Svidníka. S vladykom Nikolajom slúžil liturgia aj prot. Alexander Cap, prot. Andrej Mikuláško, prot. Peter Humeník, prot. Ján Gliganič, jerej Ján Kosť a jerej Peter Soroka. Naše pozvanie prijali aj ďalší vzácní hostia: za Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Bratislave tu boli prítomní Oleg Semenov, prvý tajomník Veľvyslanectva RF v SR a plukovník Oleg Kyslý, zástupca pridelenca obrany pri Veľvyslanectve RF v SR; za Obvodný úrad v Humennom nás navštívil Ing. Ján Struňák, predseda živnostenského odboru a ďalší vzácni hostia.

Po Evanjeliu sa k prítomným, vyše tristo veriacim, prihovoril svojou prekrásnou kázňou prot. Andrej Mikuláško, ktorý ako rodák z Osadného pozná rozprávanie svojich rodičoch o prvej svetovej vojne. Okrem iného spomenul, ako Osadňania v podvečer počuli z okolitých lesov obrovský krik, nárek a bolestivé vzdychy vojakov, ktorí tu bojovali, ako sa hovorí, „na bodáky". Aj z histórie vieme, že práve vtedy tu armáda mala nedostatok munície, a preto s ňou veľmi šetrili. To bolo aj dôvodom boja zoči-voči. Nádherné slová otca Andreja smerovali aj k osamelým matkám či ženám vojakov, ktorí sa z vojny nikdy nevrátili a nachádzajú sa práve pod naším chrámom. Nie jednému prítomnému vyšli z očí slzy, keď si spomenuli na svojich stratených blízkych.

Po liturgii nás aj vladyka Nikolaj povzbudil teplými archipastierskymi slovami a poďakoval veľvyslanectvu za finančnú pomoc, ale aj ostatným, ktorí mali na tom zásluhy. Vzápätí zazneli ďalšie ďakovné slová z úst plukovníka Olega Kyslého z ruského veľvyslanectva, ktoré adresoval k vladykovi Nikolajovi a všetkým, ktorým nebol ľahostajný osud ruských vojakov, položiacich svoje životy v tejto oblasti. Potom sme sa všetci presunuli vonku pred kryptu ku križu, ktorý metropolita Nikolaj slávnostne posvätil a odslúžil panychídu za tu pochovaných vojakov. Bozkávanie kríža sa udialo vonku a všetci prítomní na čele s duchovenstvom si mohli ísť pozrieť pokračovanie prác v krypte osobne.


Privítanie metropolitu Nikolaja

Privítanie metropolitu Nikolaja        Metropolitu víta starosta obce Ladislav Mikuláško

Metropolitu víta starosta obce Ladislav Mikuláško        Modlitba v chráme

Modlitba v chráme        Liturgia

Liturgia        Kázes otca Andreja Mikuláška

Kázes otca Andreja Mikuláška        Metropolita Nikolaj s duchovenstvom počas liturgie

Metropolita Nikolaj s duchovenstvom počas liturgie        Príhovor miestneho duchovného správcu Petra Soroku

Príhovor miestneho duchovného správcu Petra Soroku        Príhovor zástupcu pridelenca obrany Ruskej federácie Olega Kyslého

Príhovor zástupcu pridelenca obrany Ruskej federácie Olega Kyslého        Posvätenie kríža

Posvätenie kríža        Počas posviacky kríža

Počas posviacky kríža        Metropolita s duchovenstvom v krypte

Metropolita s duchovenstvom v krypte        Duchovný správca s hosťami z Ruskej ambasády v krypte

Duchovný správca s hosťami z Ruskej ambasády v krypte        


Pravoslávna cirkevná obec Osadné
www.pcoosadne.orthodox.sk

Dokumentárny film o Osadnom
Dokumentárny film o Osadnom