Krypta vojakov z I. svetovej vojny v Osadnom

Vitajte na stránke unikátnej pamiatky - krypty 1025 vojakov z Prvej svetovej vojny pod pravoslávnym chrámom v Osadnom - jedinej svojho druhu na Slovensku.


„ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ 1025 VOJÍNU PADLÝCH VE SVĚTOVÉ VALCE 1914 – 1915. ZNÁMYCH PODLE JMEN 23. NEZNÁMYCH 1002.
ČEST BUDIŽ JEJICH PAMÁTCE!“


Tabuľa v češtine a ruštine
z roku 1934 umiestnená pri krypte

Úvod /


Sviatok Narodenia Isusa Christa


(20. 01. 2014) Na sviatok Narodenia Isusa Christa podľa juliánskeho kalendára chodia v rusínskej obci Osadné už desiatky rokov dospelí chlapi do každého domu a Betlehemskou hrou roznášajú radosť z narodenia Spasiteľa. Prezlečení za pastierov, anjelov, deda, Gubu, či čerta spievajú koledy a svojimi hereckými výkonmi sprítomňujú a opisujú historické udalosti okolo narodenia Spasiteľa Isusa Christa.


prot. ThDr. Peter Soroka, PhD.     Pravoslávna cirkevná obec Osadné
www.pcoosadne.orthodox.sk

Dokumentárny film o Osadnom
Dokumentárny film o Osadnom