Krypta vojakov z I. svetovej vojny v Osadnom

Vitajte na stránke unikátnej pamiatky - krypty 1025 vojakov z Prvej svetovej vojny pod pravoslávnym chrámom v Osadnom - jedinej svojho druhu na Slovensku.


„ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ 1025 VOJÍNU PADLÝCH VE SVĚTOVÉ VALCE 1914 – 1915. ZNÁMYCH PODLE JMEN 23. NEZNÁMYCH 1002.
ČEST BUDIŽ JEJICH PAMÁTCE!“


Tabuľa v češtine a ruštine
z roku 1934 umiestnená pri krypte

Úvod /


Historické pamiatky na Zemplíne


(31.10.2015) O krypte na seminári v Humennom. Dňa 31.10.2015 sa duchovný správca Pravoslávnej cirkevnej obce Osadné zúčastnil na odbornom seminári o záchrane a propagácii historických pamiatok v regióne Zemplín. V prednáške na tému: "Propagácia krypty vojakov v Osadnom ako unikátnej pamiatky na Slovensku" hovoril o histórii obce Osadné spojenej s históriou krypty, jej rekonštrukciou a následnou propagáciou. Dotkol sa posledných aktivít krypty ako boli osadzovanie hnedých dopravných značiek v okresoch Snina, Medzilaborce a Humenné, ktoré mali veľký význam na zvýšený počet návštevníkov v roku 2015. Dotkol sa aj vydávania spomienkových predmetov o krypte a plánov do budúcnosti. Prítomní sa o kryptu veľmi zaujímali a mnohí by ju radi aj osobne navštívili.


autor článku: ThDr. Peter Soroka, PhD.     


program semináraHistorické pamiatky na Zemplíne - program seminára

Historické pamiatky na Zemplíne        

Historické pamiatky na Zemplíne        

Pravoslávna cirkevná obec Osadné
www.pcoosadne.orthodox.sk

Dokumentárny film o Osadnom
Dokumentárny film o Osadnom