Krypta vojakov z I. svetovej vojny v Osadnom

Vitajte na stránke unikátnej pamiatky - krypty 1025 vojakov z Prvej svetovej vojny pod pravoslávnym chrámom v Osadnom - jedinej svojho druhu na Slovensku.


„ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ 1025 VOJÍNU PADLÝCH VE SVĚTOVÉ VALCE 1914 – 1915. ZNÁMYCH PODLE JMEN 23. NEZNÁMYCH 1002.
ČEST BUDIŽ JEJICH PAMÁTCE!“


Tabuľa v češtine a ruštine
z roku 1934 umiestnená pri krypte

Úvod /


Igumen z Jordavillu v krypte


(12. 09. 2015) Pravoslávny monastier Sv. Trojice v Jordanville (New York, USA) je duchovným centrom Ruskej zahraničnej cirkev a pokračovateľom monastiera sv. Jova Počajevského v Ladomírovej (okr. Svidník). Dlhé roky v ňom žil a duchovne viedol aj bývalý najvyšší predstaviteľ Ruskej zahraničnej cirkev a rodák zo Slovenska, nebohý metropolita Lavr (Škurla).


Na igumenskom miesto ho nahradil jeho duchovný syn, taktiež s rusínskymi koreňmi, archimandrita Luka (Murianka). Na pozvanie duchovného správcu v Ladomírovej, jer. Pavla Kačmára, navštívil o. Luka otpustové slávnosti na počeť Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa v Ladomírovej.


Aj obec Osadné, ako jedna zo staropravoslávnych cirkevným obcí mala tú česť privítať tohto významného človeka. V sobotu 12.9.2015 otec Luka navštívil náš chrám s kryptu, kde sa veľmi zaujímal o ich históriu. V krypte sa pomodlil za zosnulých vojakov a na skromnom obede sa porozprával s duchovným správcom Osadného prot. Petrom Sorokom. Po fotografii pri soche medveďa sa už ponáhľal na celonočné bdenie v Ladomírovej.


autor článku: ThDr. Peter Soroka, PhD.     


Igumen z Jordavillu v krypte        

Igumen z Jordavillu v krypte        Igumen z Jordavillu v krypte        

Igumen z Jordavillu v krypte        Igumen z Jordavillu v krypte        

Igumen z Jordavillu v krypte        Igumen z Jordavillu v krypte        

Igumen z Jordavillu v krypte        

Pravoslávna cirkevná obec Osadné
www.pcoosadne.orthodox.sk

Dokumentárny film o Osadnom
Dokumentárny film o Osadnom