Krypta vojakov z I. svetovej vojny v Osadnom

Vitajte na stránke unikátnej pamiatky - krypty 1025 vojakov z Prvej svetovej vojny pod pravoslávnym chrámom v Osadnom - jedinej svojho druhu na Slovensku.


„ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ 1025 VOJÍNU PADLÝCH VE SVĚTOVÉ VALCE 1914 – 1915. ZNÁMYCH PODLE JMEN 23. NEZNÁMYCH 1002.
ČEST BUDIŽ JEJICH PAMÁTCE!“


Tabuľa v češtine a ruštine
z roku 1934 umiestnená pri krypte

Úvod /


2% z dane pre Kryptu v Osadnom

„Čo vás neochudobní, nám pomôže“


(31.01.2016) Občianske združenie Krypta sa aj tento rok uchádza o 2% z dane zamestnancov, fyzických a právnických. Už minulý rok sa podarilo z týchto financií vydať poháre, perá, kľúčenky, tašky, tričká atď.

Tento rok by sme v tom chceli pokračovať, ale našim hlavným cieľom je vydanie publikácie, ktorej prvé vydanie sa už minulo.

Veríme, že nám aj tento rok svoje 2% z dane poskytnete a tak zabezpečíme propagáciu a dôstojný odpočinok tu pochovaným vojakom.


Údaje k vyplneniu tlačív:

KRYPTA
Osadné č. 104
067 34 Osadné
IČO: 42341540

Informácie o krypte na stránke notárskej komory SR


Formulár pre zamestnancov

Formulár pre fyzické osoby

Formulár pre právnické osoby


autor článku: ThDr. Peter Soroka, PhD.     
Pravoslávna cirkevná obec Osadné
www.pcoosadne.orthodox.sk

Dokumentárny film o Osadnom
Dokumentárny film o Osadnom